top of page

4 lovely kittens born 8 June!

2 pojkar och 2 flickor födda! Vendy var en fantastisk förstagångsföderska och jag kan inte vara lyckligare.

Se under Kittens/E-kullen för mera bilder.

bottom of page